วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

“ภูมิธรรม เวชยชัย” เชื่อ บทเรียนคว่ำร่างฯ สอน กมธ.ชุดใหม่ ไม่ออกแบบรัฐธรรมนูญแย่เหมือนที่ล้มไป


นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลัง สปช.โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญว่า ในที่สุด ผลการลงมติของ สปช. ก็คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ "ฉบับสารพัดปัญหา ข้ามหัวประชาชน" เป็นไปตามความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม ถือเป็นโชคดีของประเทศและระบอบประชาธิปไตยไทยขั้นต้น ต้องขอบคุณตัวแทน สปช.ทั้ง135ท่านที่ รับฟังเสียงฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวาง และขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการระงับยับยั้งในครั้งนี้ ถือว่าท่านทั้งหลาย ได้ช่วยกันระงับเหตุอันจะนำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งในอนาคตให้ยุติลงได้ขั้นหนึ่ง   อย่างน้อยที่สุดต้องถือว่าท่านทั้งหลายได้ช่วยบรรเทาผลร้าย และผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ถือว่าท่านตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะหลีกเลี่ยงผลเสียหาย

นายภูมิธรรม ระบุอีกว่า เชื่อว่าจากบทเรียนครั้งนี้ น่าจะทำให้ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ต่อจากนี้จะไม่ ผลิตรัฐธรรมนูญที่แย่หรือไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ล้มไป  ส่วนนายบวรศักดิ์และคณะ ที่เอาการเอางาน ช่วยกันผลักดันสิ่งแปลกปลอมที่เป็นผลร้ายต่อระบอบประชาธิปไตย ควรแสดงความรับผิดชอบให้ชัดเจน  แต่ไม่ว่า จะแสดงท่าทีอย่างไร ก็เป็นเรื่องของตัวท่านเองไม่ใช่เรื่องที่พวกเราใส่ใจมากนัก แต่ที่สำคัญถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้รู้ว่า ไม่ว่าทำสิ่งใด ถ้าไม่ยึดถือหลักเกณฑ์และกติกาที่ถูกต้องโดยพยายามรับฟังและประสานประโยชน์ทุกฝ่าย  ก็ไม่สามารถผ่านการยอมรับไปได้  และจากนี้ไปเป็นขั้นตอน การกลับไปร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่อีกครั้ง เริ่มต้นคงต้องหากรรมาธิการยกร่างกันใหม่ 21คนภายใน 30 วัน  โดยกรรมาธิการยกร่างชุดใหม่ มีภาระจะต้องจัดร่างให้แล้วเสร็จ ใน180วัน ซึ่งมีเวลาพอควรในการประมวลความเห็นทุกฝ่ายร่างให้เกิดประโยชน์ที่สุด

รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยังฝากไปยังผู้มีอำนาจว่า ในการแต่งตั้งคณะร่างชุดใหม่ ให้เลือกคนมีหลักการ เคารพหลักประชาธิปไตย และรู้จักประสานประโยชน์ และก็ไม่จำเป็นให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเงื่อนไขไปถ่วงให้เกิดการล่าช้าในการร่างรัฐธรรมนูญ เพราะปัญหาต่างของประเทศมีมากมายและรอไม่ได้  หวังว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะเกิดขึ้นจะไมีมีความพยายามสร้างซูเปอร์องค์กรที่มีลักษณะรัฐซ้อนรัฐ อำนาจเหนือรัฐแบบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ไม่ต้องกลัวว่าวิกฤติเกิดขึ้นแล้วไม่มีทางออก หากกลไกตำรวจและทหารสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตย ไม่ยินยอมให้อำนาจนอกระบบมาทำลายประชาธิปไตย วิกฤติย่อมไม่เกิด รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นใหม่ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดให้ทุกอำนาจที่เกิดขึ้นต้องยึดโยงกับประชาชน กรรมการร่างชุดใหม่ต้องจริงจังและจริงใจกับการระดมทุกความเห็นมาช่วยกันสร้างรัฐธรรมนูญ อยากให้เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงและสถาบันการศึกษามาช่วยกัน เราจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นกติกากลางที่คนทุกส่วนในสังคมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่ใช้คำหรูแต่ขาดการรับฟังแบบรัฐธรรมนูญที่เพิ่งถูกคว่ำไป จึงหวังว่าเดือน เม.ย. 59 เราจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ดีกว่าที่ถูกคว่ำไป และเป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่าย ยอมรับเพื่อผลักดันและรับมือกับปัญหาที่กำลังรุนแรงอยู่ ขอให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายช่วยกันติดตามและจับตาดูร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างใกล้ชิด ช่วยกันพูดคุยและถกเถียงให้เกิดกระแสความต้องการที่ชัดเจน เพื่อเป็นการช่วยคณะกรรมาธิการร่างชุดใหม่ให้ไม่หลงทิศผิดทางเหมือนผู้ร่างชุดเดิม ประเทศจะได้หลุดพ้นจากสิ่งร้ายๆโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ นายภูมิธรรม ได้ฝากข้อคิดว่า "คุณอาจหลอกคนบางคน ได้ตลอดเวลา" "คุณอาจหลอกคนทุกคน ได้บางเวลา" "แต่คุณไม่อาจหลอกคนทุกคน ได้ตลอดเวลา