วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โสภณ เพชรสว่าง อดีตรองประธานสภาฯ ส่ง จม.เปิดผนึกถึง "มีชัย" ยก3เหตุผล ไม่อาจรับร่าง รธน.ได้
เรียน ท่านประธานมีชัยฤชุพันธุ์ ที่เคารพ 

ผมขอเรียนว่า. ผมไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งท่านเป็นประธานยกร่าง ตามคำสั่งของหัวหน้า คสช ด้วยเหตุผล. ดังนี้

1 ที่มาของนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อ 3 คนที่เป็นนายกรัฐมนตรี. มันเท่ากับเปิดโอกาสให้
นายทุนซื้อ สส และพรรคการเมือง โดยให้สนับสนุนคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรี นายทุนก็ฝากชื่อในพรรคเล็กหรือพรรคขนาดกลาง ถึงแม้จะแพ้เลือกตั้ง พรรคก็จะรวบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล ให้ทั้งเงินและเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้ เช่น พรรคกิจสังคม มีจำนวน สส เพียง 18 คนน้อยกว่าพรรคอื่น จัดตั้งรัฐบาลโดยการรวมพรรคการเมืองมาร่วมรัฐบาล 12 พรรค มอบรัฐมนตรีตอบแทน มรว คึกฤทธิ์ ปราโมชได้รับเลือกจาก สส เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้รับฉายาว่า รัฐบาลร้อยพ่อพันแม่ รัฐบาลก็อยู่ได้ปีเศษ. ก็ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร


2 ส่วนการเลือก สส ก็กีดกันพรรคที่ได้คะแนนเขตมาก ให้ได้ สส บัญชีรายชื่อน้อยกว่าพรรคการเมืองที่ได้คะแนน สส เขตน้อยกว่า ประชาชนเขาเลือกใครก็เป็นสิทธิของเขา เอาคะแนนที่เขาเลือกไปให้คนอื่นมันจะยุติธรรมหรือครับ


3 ส่วน สว ก็ไม่ให้ประชาชนเลือก เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้ที่สนับสนุนรัฐบาลกลับมาควบคุมรัฐบาลที่ไม่ใช่พวกของตน. ทำให้มีการสมยอมกันใช้เงินมากมาย  สว มีอำนาจพิจารณาตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญ. ปปช และองค์กรอิสระ. ซึ่ง สว. ควรให้ ชประชาชนเลือก. เพื่อให้ สว. ไป ควบคุมรัฐบาลและพิจารณากฎหมายเพื่อประชาชน
การปกครองระบอบประชาชาธิปไตย ได้แก่การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน. หรือนัยหนึ่ง
การปกครองที่ให้ประชาชนที่เสียภาษี เลือกคนไปใช้เงินภาษี เพื่อประโยชน์ของผู้เสียภาษี
การร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อใคร สืบทอดอำนาจหรือไม่ ย่อมแสดงออกมาให้เห็นจากที่มาของนายกรัฐมนตรี สส สว
อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ


ผมจึงเรียนว่า ไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ครับ
ผมเรียนหัวหน้าคณะ คสชและคณะ. ให้นำรัฐธรรมนูญ พศ 2540 มาประกาศใช้เลยจะดีกว่าไม่ต้องเสียเงินประชามติครับ


นายโสภณ เพชรสว่าง
เสียงประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น :