วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

องค์กรพุทธฯชี้แจง กรณีพระวิราธู มาไทย

เรียน ท่านสื่อมวลชน

- องค์กรผู้นำพุทธโลก จัดมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ปีที่3 ไม่ได้เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายครับ
- องค์กรผู้นำพุทธโลก ไม่ได้มอบรางวัลให้ท่านวิราธู ครับ แต่มอบให้องค์กรสันติภาพ มะบะตะ ในเมียนมาร์ ในฐานะที่มีผลงานดังนี้

Ma Ba Tha

Successful works

1. Humanitarian work to help the people in many  affected area in Myanmar ex. Flooding , ect.

2. Help the Women who were abused due to hopeless and helpless in social position in accordance with religious bills.

3. To organize Dhamma School giving education for youths to understand their culture, tradition and the essence of Buddha teachings.

4. To get campaign Save Shwedagon Pagoda from the 5 construction projects near Shwedagon Pagoda.

5. Endorsed  the national law to protect Buddhist woman and create mutual understanding between the race and religions in Myanmar which be accepted by Myanmar Paliament and officially announce since since May 2015.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทำความเข้าใจที่ถูกต้อง
นพ.พรชัย พิญญพงษ์
ประธานการจัดงาน
โทร. 087-502-6888  ,  Line ID - drboong1

ไม่มีความคิดเห็น :