วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) โดย ศ.คณิต ณ นคร เสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายชุมนุมฯ ชี้ การชุมนุมสาธารณะไม่ควรมีโทษทางอาญา

ไม่มีความคิดเห็น :