วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

"ภูมิธรรม"เรียกร้องหัวหน้า คสช.สร้างความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ไม่ถูกครหา

 นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงการณ์ เรียกร้องพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ช่วยสร้างความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีจำนำข้าว ที่นายภูมิธรรมระบุว่า มีความประหลาดใจอยู่หลายประเด็น โดยแถลงการณ์ของนายภูมิธรรม ระบุว่า ...

ภูมิธรรม.....เรียกร้องนายกประยุทธ
ช่วยสร้างความเป็นธรรมในการต่อสู้คดี ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ไม่ถูกครหาและเป็นที่ยอมรับของโลกมากขึ้น

      .....ผมพยายามทำความเข้าใจ การดำเนินคดี"จำนำข้าว" กับนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ด้วยความประหลาดใจในหลายประเด็น...ทำไมท่านนายกยื่งลักษณ์ ชินวัตร จึงมักต้องเผชิญกับการสร้างนวัตตกรรมใหม่ๆ
ในการถูกดำเนินคดีความอยู่เสมอ
ผมไม่เข้าใจหลายเรื่อง อาทิเช่น
     1) ทำไม. น้ำแล้งจึงไปโทษ"จำนำข้าว" ทั้งๆที่มีจำเลย คือสภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติให้โทษอย่างสมเหตุ สมผลมากกว่า
      2)ทำไม.  การทำให้ชาวนาได้ประโยชน์ มีเศรษฐกิจในชีวิตดีขึ้น สามารถเพิ่มกำลังซื้อของตนเอง ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นส่งผลให้
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นด้วย..จึงกลายเป็นความผิด ต้องแบกรับไปตลอดระหว่างการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวท่าน
       3)ทำไม.  เรื่องข้าวเน่าที่ปล่าวประกาศกันอย่างไม่หยุดยั้ง. รัฐบาลทำไม ไม่ไปดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากโรงสีที่รับผิดชอบทั้งๆที่มีสัญญาที่รัฐได้ทำกำกับไว้แล้วกับทุกโรงสี. และที่สำคัญ ปัญหาที่ข้าวเน่า อาจเกิดจากการไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ของกลไกรัฐในหน่วยราชการเสียเองก็อาจเป็นได้ ทำไมนายกยิ่งลักษณ์กลับกลายมาเป็นจำเลยต่อเนื่องไปอีก ...พยายามคิดก็ยังไม่เข้าใจ
         4)ทำไม.  การให้ร้าย โจมตีการจำนำข้าว. โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง. ก็ยังมีการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง. ทั้งๆที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เชื่อว่าเกิดขึ้นนั้นไม่ได้ เป็นจริงตามที่มีการกล่าวหากัน...ไม่ว่าจะมีคำถามว่าเกิดขึ้นจริงแค่ไหน  เสียหายอย่างไรกันแน่
           มีแต่การโจมตีอย่างเลื่อนลอยว่า"จำนำข้าว" ทำร้ายประเทศและทำให้ประเทศเสียหาย. ทั้งๆที่ก็มีการทำเช่นลักษณะเดียวกันนับแต่ในอดีต
มานานแล้ว. และที่สำคัญทุกประเทศในโลก ล้วนมีความเช้าใจว่า โดยหลักปรัชญาแล้ว "โครงการจำนำข้าว". เป็นหนึ่งในโครงการที่ เป็นพันธะของรัฐที่ต้องปฏิบัติ ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้

และที่สำคัญ เป็นหน้าที่ ที่รัฐ ต้องดูแลประชาชนในประเทศของเขา เหมือนการดูแลราคายาง ราคาพืชผลการเกษตรต่างๆ
        เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของการคิดและหลักเหตุผลที่. รู้สึกว่าผลดีที่เกิดขึ้นจากโครงการมากมาย แต่ทำไมผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นที่มีต่อสัญญาประชาคมกับประชาชน. พยายามผลักดันให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด..จึงกลับกลายตกเป็น"จำเลย" ไปได้. ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจ
         ต้องยอมรับกันว่า...ผลดีที่เกิดจากโครงการลักษณะแบบ"โครงการจำนำข้าว". ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวนาและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ. และเงินทุกบาททุกจำนวนที่ออกจากรัฐ ไม่มีการรั่วไหล. เพราะส่งตรงออกจากบัญชีของรัฐ ไปถึงมือชองชาวนาทุกครัวเรือนอย่างไม่มีหลุดหาย
         ถ้าตั้งใจจะช่วยกันคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในประเทศกันอย่างจริงจัง. ต้องช่วยกันอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในเบื้องต้น
...ผมจึงขอเสนอความคิดเห็นต่อท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ท่านโปรดพิจารณาไตร่ตรอง. อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร. ซึ่งผมเชื่อว่า ท่านคงได้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความพยายามทำงานแก้ไขปัญหาให้ชาติบ้านเมืองของท่านยิ่งลักษณ์มาแล้ว. ตั้งแต่เมื่อสมัยที่ท่านเคยทำงานร่วมกันมาในสมันรัฐบาลที่แล้ว

      ผมเห็นว่าสิ่งที่ท่านยิ่งลักษณ์ เรียกร้องมาโดยตลอด ไม่ได้ต้องการอภิสิทธิ์ใดๆ. ต้องการเพียงการอำนวยความยุติธรรม ตามกระบวนการ
เฉกเช่นทุกคนในสังคมไทยพึงจะได้รับ
       ขณะนี้คดีของท่านกำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และคดียังเพิ่งเร่มต้น ในขณะที่อายุความเสียหายทางแพ่งที่จะเกิดขึ้ย
ยังมีอายุความตามคดีอาญาอีกนานถึง 15 ปี ผมจึงไม่เห็นความจำเป็นใด ที่ต้องเร่งรีบรวบรัดคดี ให้เป็นที่ครหาของสาธารณะชน
เพียงต่อขอโอกาสในการได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ โดยเป็นไปตามกระบวนการที่ปกติ ตามหลักนิติธรรมสากลที่. ประเทศต่างๆทั่วโลกยอมรับ
         การต่อสู้ทางคดีที่เกิดขึ้นควรให้เกิดความแจ้งชัดว่าท่านอดีตนายกได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างเต็มที่. และได้ถูกดำเนินการตามกระบวนการกฏหมายปกติอย่างที่ท่านประกาศไว้ โดยไม่มีการนำอำนาจพิเศษใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง   ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเสนอด้วยความรู้สึกอยากเห็นกระบวนการต่างๆเดินไปตามครรลอง สิ่งที่ผมนำเสนอด้วยความบริสุทธิ์ใจผมเชื่อว่า ท่านรองนายกด้านกฏหมายและสำนักงานกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล น่าจะได้มีส่วนช่วยท่านนายก ได้ทบทวนและพิจารณาอย่างรอบครอบ
          ผมเชื่อว่าการตัดสินใจตามข้อเสนอและคำร้องขอนี้. จะยิ่งทำให้เกียรติภูมิของท่านนายกและการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาในประเทศ คลี่คลายลงได้ตามลำดับซึ่งจะยิ่งเป็นผลดีกับทุกฝ่ายและแก่ประเทศโดยรวม
           ภูมิธรรม เวชยชัย

รักษาการเลขาธิการ .  พรรคเพื่อไทย

       8. พฤศจิกายน  2558

ไม่มีความคิดเห็น :