วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

“เพื่อไทย” ห่วงร่างรธน. ไม่เคารพอำนาจอธิปไตยของปวงชน7 ม.ค.2559 – นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยความเป็นห่วงร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานนั้น จะไม่สอดคล้องกับข้อความที่นายมีชัยฯ มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ให้ออกตัววิ่งว่า “รัฐธรรมนูญใหม่ การเมืองใหม่” ปลอดการทุจริต เพื่อต่อชีวิตให้บ้านเมือง เพราะขณะนี้ร่าง รธน.ทั้งฉบับยังไม่ปรากฏต่อสายสาประชาชนเลย จึงไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะเป็น รธน.ใหม่กว่าเดิมอย่างไร และการเมืองใหม่จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นไปตามหลักการสำคัญที่สุดคือ “จะเคารพอำนาจอธิปไตยของปวงชน” หรือไม่

นางลดาวัลลิ์ กล่าวต่อว่า เท่าที่ตนได้ติดตามการแถลงของโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็พบว่า มีหลายประเด็นใน ร่าง รธน.ที่ไม่เป็นไปตามหลักการสำคัญดังกล่าว เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ไว้อย่างเข้มงวดเป็นเรื่องดี แต่การกำหนดว่านายกฯ และส.ว ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่อเจตนาไม่สุจริตและมีอคติ เหมือนมือหนึ่งกีดกันไม่ให้นักการเมืองเมืองเข้าสภาได้ง่ายๆ  แต่อีกมือหนึ่งกลับกวักเรียกพวกที่อยู่บนหอคอยงาช้างให้เข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองได้ง่ายๆ เช่นนี้ถ้าไม่เรียกว่า กรธ. มีอคติต่อนักการเมืองและไม่ไว้วางใจประชาชน ไม่เคารพอำนาจอธิปไตยของปวงชนแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไร  เพราะถ้าเข้มงวดด้วยความสุจริตจริงก็ต้องให้นายกฯและส.ว.มาจากการเลือกตั้งด้วยจึงจะถูก

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า รู้สึกเป็นห่วงบ้านเมืองมากถ้าร่าง รธน.ด้วยอคติต่อนักการเมืองและไม่ไว้วางใจประชาชน จะไม่เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศเลย เพราะทราบว่าจะมีการบัญญัติมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างเข้มงวดเกินกว่าเหตุ จนไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากมีการออกแบบใหม่ให้ทั้งสองฝ่ายนี้ทำงานภายใต้ระบบศาล, องค์กรอิสระ, ปปช., สตง., ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญ หากร่าง รธน.ถูกออกแบบมาเช่นนี้จริง ก็เสี่ยงต่อการที่ฝ่ายบริหารและ ส.ส.จะถูกโค่นล้มและถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตได้ง่ายๆ ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ เป็นอันตรายต่อระบอบการเมือง และจะก่อความเสียหายให้แก่ประชาชนอย่างเหลือคณานับ ดังนั้นจึงขอฝากให้นายมีชัยฯนำข้อห่วงใยของตนไปพิจารณาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น :