วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันธรรมศาสตร์ ร่วมรำลึกพระคุณ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ ด้านรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เผยหลักการนิติธรรมแบบไทยๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ 2558

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ และสมาคมศิษย์เก่า จัดงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2558” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์


       โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่ม สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 


       จากนั้น เป็นพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2558 และพิธีมอบรางวัลเรียนดี “ธรรมศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์” โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนักกฎหมายดีเด่นในปีนี้ คือ นายสรวิศ วงศ์บุญสิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


       ขณะเดียวกัน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาในหัวข้อ “หลักนิติธรรมของการบริหารบ้านเมืองกับการลดความขัดแย้งทางอุดมการณ์” โดยเปิดเผยถึงหลักนิติธรรมที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2558 หรือ หลักนิติธรรมแบบไทยๆ ซึ่งมาจากการรวมเอาหลักการนิติรัฐ นิติธรรม ของอังกฤษ ยุโรป และของอเมริกา ประกอบด้วย 5 ข้อ มีผลผูกมัดทุกองค์กร คือ

1. ต้องใช้หลักกฎหมายเป็นใหญ่ เหนืออำเภอใจ
2. ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ/ เสรีภาพ/ เสมอภาค
3. ยึดหลักการแบ่งแยกอำนาจ/ การตรวจสอบอำนาจ/ และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องยึดหลักนิติกระบวน เช่น การไม่ออกกฎหมายย้อนหลังมาลงโทษทางอาญา/ การไม่ถูกดำเนินคดีซ้ำซ้อน/ การไม่บังคับให้บุคคลต้องมาปรักปรำตนเอง
5. คือ การมีศาลและกระบวนการยุติธรรม ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง


       โดยนายวิษณุ กล่าวว่า หลักนิติธรรมของไทยดังกล่าว อยู่ในมาตรา 3 วรรค 2 ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2558 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง และเชื่อว่า สามารถแก้ไขความแตกต่าง ขัดแย้ง ทางสังคมได้ 

       ทั้งนี้ ศาสตรจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของนักนิติศาสตร์ซึ่งประกอบคุณงามความดี รับใช้ประเทศชาติและสังคมไว้มากมาย อาทิ เคยดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี 2545 สิริอายุได้ 94 ปี

ทีมข่าว TV24 สถานีประชาชน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น :