วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ลดาวัลลิ์ เสนอแก้ รธน. 4 ประเด็น ทางเลือก หากไม่ทำประชามติ

     

       นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้ความเห็นว่าหากทำประชามติไม่ผ่านจะทำให้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญล่าช้าไปอีกหลายปี รวมถึง ยังสิ้นเปลืองงบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท

       ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงเสนอวิธีที่จะทำให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดมาประกาศใช้ตามกำหนดเวลาและไม่ต้องทำประชามติ ซึ่งคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่คงจะเห็นด้วย จึงเห็นว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญควรรีบแก้ไข 4 ประเด็นสำคัญคือ

1. นายกรัฐมนตรี ต้องมาจากการเลือกตั้ง
2. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ต้องมาจากการเลือกตั้ง
3. ระบบการเลือกตั้งต้องไม่ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ
4. ต้องไม่มีการสืบทอดอำนาจผ่านองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ
     
       นางลดาวัลลิ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ทั้ง 4 ประเด็น กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสามารถดำเนินแก้ไขได้ทันที เนื่องจากจะมีการเปิดประชุมรับฟังความเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.ในวันที่ 20 ถึง 26 เมษายนนี้ อีกทั้ง ตามโรดแม็ปได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. สามารถเสนอคำแปรญัตติขอแก้ไข ในวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม ซึ่ง กมธ.จะต้องพิจารณาคำขอแปรญัตติทั้งหมด 315 มาตราไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม จึงจะส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ที่ประชุม สปช.ลงมติเห็นชอบในวันที่ 6 สิงหาคม หากได้รับความเห็นชอบ ก็ประกาศใช้ในเดือนกันยายน จากนั้น ก็จะจัดทำและประกาศใช้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายลูกภายใน 60 วัน ก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในปี 2559 ตามโรดแม็ปของ คสช. 

       ทั้งนี้ นางลดาวัลลิ์ ได้กล่าวย้ำว่าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ประเด็น เป็นเรื่องสำคัญที่ให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำความเชื่อมั่นจากนักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกลับมาทันทีเมื่อมีการเลือกตั้งตามกติกาในรัฐธรรมนูญที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น :