วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้บริหารTV24 สถานีประชาชน พร้อมยอมรับและทำตามมติ กสท. ขณะที่นักวิชาการมองว่าการพักใบอนุญาตสะท้อนความไม่เป็นประชาธิปไตย ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มองการสั่งพักใบอนุญาตออกอากาศสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทีวียี่สิบสี่ สถานีประชาชน และพีชทีวี เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อ เท่ากับสะท้อนถึงความไม่เป็นประชาธิปไตย 

 ขณะที่การพิจารณาระงับใบอนุญาตชั่วคราว 7 วัน ของ กสท. โดยอาศัยประกาศคำสั่งของ คสช.เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการนำข้อกำหนดนอกองค์มาใช้พิจารณาในกรณีที่ตัวเองดูแล 

 เช่นเดียวกับนายบุญเลิศ คชายุทธเดช สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะอดีตบรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์มติชน ที่มองว่าการสั่งพักใบอนุญาตเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป ซึ่งสถานีโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่องสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ กสทช.ให้ทบทวนมติดังกล่าวได้ 

ด้านผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทีวียี่สิบสี่ สถานีประชาชน ยืนยันว่าพร้อมยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ออกมา โดยขณะนี้ยังรอหนังสือแจ้งมติอย่างเป็นทางการจาก กสท.

ไม่มีความคิดเห็น :