วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

สนพ.เตรียมร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าคณะแขวง เอาผิดพุทธะอิสระ ผิดวินัยร้ายแรง 14 มี.ค. 14.30 น.

     

วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 58  เวลา 14.30 น. สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา โดย ดร.พระมหาโชว์ ทัสสนีโย ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสนพ. จะเข้ายื่นหนังสือต่อเจ้าคณะแขวงวัดพระไกรสีห์ เยี่ยงม.รามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นต้นสังกัดการปกครองของพระสุวิทย์  ธีรธัมโม(พุทธอิสระ) เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษการกระทำผิดพระวินัยร้ายแรงของพระสุวิทย์(พุทธอิสระ)เป็นอาจิณ โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายสงฆ์และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อให้เสนอให้องค์กรสงฆ์ได้ดำเนินการเอาผิดพุทธอิสระตามขั้นตอนของพ.ร.บ.สงฆ์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น :