วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

สั่งปิด 2 ช่อง ประชาธิปไตย 7 วัน TV24 และ PEACE TV ฐานขัดคำสั่ง คสช.
นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการออกอากาศรายการโทรทัศน์ช่องรายการ 24 ทีวี (ช่องเอเชีย อัพเดท เดิม)  ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผังรายการ ที่ตรวจสอบเนื้อหา เห็นว่าเนื้อหารายการเข้าข่ายให้ข้อมูลข่าวสารยั่วยุ ปลุกปั่น ขัดต่อประกาศ คสช.ฉบับ 97 และ 103 โดยที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 1 เห็นด้วยตามที่คณะอนุกรรมการเสนอฯ และหน่วยงานความมั่นคงส่งมา ว่า ขัดประกาศคสช.จริง จึงมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตการออกอากาศช่องรายการ 24 ทีวี เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือแจ้งคำสั่ง และให้มีหนังสือแจ้งผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดาวเทียมไทยคม เพื่อระงับการออกอากาศ เนื่องจากมีการออกอากาศรายกาย Awakened   ออกอากาศ วันที่ 2 , 5 และ 10 มีนาคม 2558

สำหรับรายการที่ออกอาอากาศ ขัดประกาศ คสช.ได้แก่  รายการ News Room ออกอากาศ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ,  วันที่ 2  และ  10 มีนาคม 2558  และ รายการ The Clear ออกอากาศ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558ที่ประชุมยังมีมติให้พักใช้ใบอนุญาตช่อง Peace tv (ช่อง UDD เดิม)  เป็นเวลา 7 วัน หลังหน่วยงานความมั่นคงส่งความเห็นมาว่า มีเนื้อหาขัดประกาศ คสช. โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก มีมติ ว่าการออกอากาศดังกล่าว มีเนื้อหายั่วยุปลุกปั่น ขัดต่อประกาศ คสช.ตามที่ผู้รับใบอนุญาตเคยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ สำนักงาน กสทช.  ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผังรายการเสนอ

สำหรับรายการที่มีเนื้อหาขัดต่อ ประกาศ คสช. ได้แก่ รายการมองไกล ออกอากาศ  28 กุมภาพันธ์ 2558 และ 7 มีนาคม 2558

รายการคิดรอบด้าน ออกอากาศ   4 และ 5 มีนาคม 2558

รายการเดินหน้าต่อไปออกอากาศ  4 ถึง 6 มีนาคม 2558

และรายการเข้าใจตรงกัน ออกอากาศ   4 และ 5 มีนาคม 2558

ข้อมูลจาก : ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าว ไทยพีบีเอส

ไม่มีความคิดเห็น :