วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ์ พร้อมรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายในพื้นที่ 4 จุด

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจ้งสิทธิ์ พร้อมรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อผู้เสียหายจากเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ในพื้นที่ 4 จุด ดั้งนี้

 จุดที่ 1 สน.ลุมพินี ผู้ประสาน คุณปรักมาศ 0851366454

จุดที่ 2 โรงพยาบาลตำรวจ ผู้ประสาน คุณณัฐพล 0812577571

จุดที่ 3 โรงพยาบาลจุฬา ผู้ประสาน คุณนุชนารถ 0859356662

จุดที่ 4 นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ คุณธปภัค 0819090614


ไม่มีความคิดเห็น :