วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ที่จังหวัดนครพนม น้ำโขงเข้าขั้นวิกฤติ ได้ทะลักหนุนลำน้ำสงครามเอ่อล้นท่วมครัวเรือนจนชาวบ้านต้องเร่งเก็บสิ่งของ และอพยพสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง


เร่งอพยพวัวควายหนี น้ำโขงล้นตลิ่ง 

ที่จังหวัดนครพนม ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อยู่ที่ระดับ ประมาณ 11.50  เมตร  ห่างจากจุดวิกฤติประมาณ 50 เซนติเมตร  เริ่มส่งผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก คือ ลำน้ำสงคราม  ที่รองรับลำน้ำอูน มาจากพื้นที่ จังหวัดสกลนคร  ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง  เนื่องจากระดับน้ำโขงสูง ทำให้ลำน้ำสงครามไม่สามารถไหลระบายลงสู่น้ำโขงได้
 ล่าสุดได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่เสี่ยง ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก คือ  พื้นที่บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านถูกน้ำท่วมขัง นับ 10 หลัง ต้องเร่งจัดเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง  และใช้เรือในการสัญจรไปมา  สร้างความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย รวมถึงห้องน้ำห้องส้วม

โดยพื้นที่บ้านท่าบ่อ หมู่ 4 และ หมู่ 6 ตำบลท่าบ่อสงคราม มีบ้านเรือน เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม  กว่า 300 หลัง รวมถึงพื้นที่นาข้าว หากระดับน้ำสงคราม เอ่อล้น  โดยทางจังหวัดนครพนม ได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูแล ช่วยเหลือเร่งด่วน

ขณะเดียวกัน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างพากันวิตกกังวล หลังมีฝนตกต่อเนื่อง บวกกับปริมาณน้ำโขงจ่อจุดวิกฤติ  ซึ่งชาวบ้านต่างพากันเคลื่อนย้าย จัดเก็บสิ่งของ ขึ้นบนชั้นสองของบ้าน และนำไปฝากไว้บ้านญาติ ที่ไม่ประสบปัญหา นอกจากนี้ยังพากันอพยพ สัตว์เลี้ยงการเกษตร  เช่น  เป็ด ไก่ หมู  รวมถึง โค กระบือ ไปทำคอกขังไว้ที่สูง  อย่างไรก็ตาม เริ่มได้รับผลกระทบเรื่องอาหารสัตว์  ขาดแคลนหญ้า  เพราะพื้นที่ ตำบลท่าบ่อสงคราม ถือเป็นพื้นที่ ที่มีกระบือจำนวนมาก เฉพาะหมู่บ้านท่าบ่อ มีมากนับ 500 ตัว

ด้าน นายวรพล  โพธิ์สุ  เกษตรกรชาวบ้านท่าบ่อ หมู่ 4  กล่าวว่า  ในช่วงนี้เริ่มประสบปัญหาความเดือดร้อน  หลังฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ลำน้ำสงครามเอล้นตลิ่ง  ทะลักท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านริมแม่น้ำสงครามบางส่วน  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องของสัตว์เลี้ยง  เป็ด ไก่ หมู  วัว ควาย   ต้องอพยพไปทำคอกชั่วคราวไว้ที่สูง สิ่งที่ตามมาคือ กลัวถูก ลักขโมย ต้องอยู่เวรยาม รวมถึงปัญหาขาดแคลนหญ้า อาหารสัตว์  ต้องรอภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือ

ไม่มีความคิดเห็น :