วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

"เพื่อไทย" แนะ กมธ.ยกร่างฯ ทบทวนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ หวั่นทำประเทศเสียหาย

นายสามารถ แก้วมีชัย พร้อมด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ และร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช ในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงจุดยืนของพรรคต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

โดยนายสามารถ ได้กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง เพราะไม่ต้องการให้มีอำนาจอื่น นอกจากอำนาจของประชาชนมาครอบงำประเทศ โดยทางพรรคเพื่อไทยยังมีข้อกังวลต่อร่างรัฐธรรมนูญในหลายประเด็น ทั้งเรื่องนายกรัฐมนตรีคนนอก ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และการกีดกันบุคคลากรทางการเมือง


ส่วนเรื่องคณะกรรมการยุทธศาตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาตินั้น เป็นเสมือนรัฐซ้อนรัฐ ซึ่งนายสามารถ ระบุว่าถ้าจะเป็นประชาธิปไตย ให้อำนาจประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เหตุใดต้องมีการครอบงำด้วยอำนาจพิเศษ ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าไม่ไว้ใจประชาชนขณะที่การลงประชามติ นายสามารถ ได้แสดงความเป็นห่วง เพราะร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนาเหมือนไม่ต้องการให้ผ่านประชามติ ซึ่งถ้าไม่ผ่าน ประเทศไทยก็จะเสียโอกาส โดยขณะนี้จะมองแต่มิติความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องคำนึงถึงสายตาของต่างชาติด้วย หากบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ ซึ่งเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด หากมองแค่บางมิติคงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลต้องการความปรองดอง แต่เขียนรัฐธรรมนูญออกมาในลักษณะของการไล่ล่ากัน ซึ่งไม่สะท้อนความต้องการที่จะปรองดอง

นอกจากนนี้ นายสามารถ ยังกล่าวว่า ที่ผ่านมีคนสร้างวิกฤติเพื่อไม่ให้กลไกปกติตามระบอบประชาธิปไตยทำงานได้ และแสดงความเป็นห่วงเรื่องคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งจะเป็นการทำให้มีคนสร้างวิกฤติ เพื่อจะหานายกคนนอก หาคณะพิเศษมาบริหารประเทศ หากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เขียนอย่างนี้ จะไม่ผ่านประชามติอย่างแน่นอน เพราะประชาชนรับไม่ได้

ส่วนกรณีที่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความเห็นเรื่องการเมือง เป็นเรื่องปกติในฐานะคนไทยที่สามารถทำได้ ซึ่งหากรัฐธรรมนูญเป็นเช่นนี้ ในแวดวงวิชาการ ก็ต้องอออกมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นกัน

ทวีศักดิ์ เห็นครบ / TV24 สถานีประชาชน ...รายงาน...

ไม่มีความคิดเห็น :