วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชาธิปไตยใหม่แถลงการณ์จี้ทหารปล่อยตัวนักกิจกรรม ชี้ละเมิดเสรีภาพประชาชนผู้ตรวจสอบงบฯรัฐ ส่อว่ามีทุจริตเบื้องหลัง

แถลงการณ์ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)

เรื่อง การจับกุมตัวประชาชนผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรม “นั่งรถไฟ ไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง”

ตามที่ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 กลุ่มประชาธิปไตยศึกษาได้จัดกิจกรรม “นั่งรถไฟ ไปอุทยานราชภักดิ์ ส่องแสงหากลโกง” โดยนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟธนบุรีไปยังอุทยานราชภักดิ์ เพื่อเป็นตัวแทนภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการทุจริตในการจัดสร้าง และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการดังกล่าว

ปรากฏว่าในขณะที่ขบวนรถไฟที่จัดกิจกรรมได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อเวลาประมาณ 9.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารได้ตัดตู้รถไฟและปิดล้อมไว้เพื่อไม่ให้เดินทางต่อไปยังอุทยานราชภักดิ์ รวมถึงเข้าจับกุมประชาชนผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดไว้ และนำตัวไปยังสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผย

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีความเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายๆ ครั้งที่ระบอบเผด็จการทหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ละเมิดสิทธิลิดรอนเสรีภาพของประชาชน ในครั้งนี้ ประชาชนได้ใช้สิทธิในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล งบประมาณจากภาษีที่พวกเขายินยอมสละให้เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม มิใช่เพื่อเข้ากระเป๋าของคนเพียงบางกลุ่ม และเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งที่พวกเขาได้รับจากรัฐบาล คสช.

ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำดังกล่าวยิ่งเป็นการส่อให้เห็นว่ามีการทุจริตเบื้องหลังโครงการอุทยานราชภักดิ์จริง ยิ่งปิดกั้น ก็เท่ากับยิ่งเปิดเผยว่าเผด็จการทหารนั้นโกงกิน และที่อ้างว่ารัฐประหารเพื่อปราบคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพ กิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้ประสบความล้มเหลว หากแต่เป็นชัยชนะของประชาชนที่ได้ลอกคราบคนดี เปิดโปงธาตุแท้ของเผด็จการทหารให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารปล่อยตัวประชาชนผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนโดยปราศจากเงื่อนไขภายในวันนี้ หากไม่ยอมปฏิบัติตาม เราจะดำเนินมาตรการเพื่อกดดันให้ถึงที่สุด

และเราจะไม่หยุดการตรวจสอบการทุจริตแต่เพียงเท่านี้ เราจะขอตรวจสอบโครงการอุทยานราชภักดิ์ต่อไป จนกว่าจะได้รู้ทุกข้อเท็จจริงที่เผด็จการทหารพยายามปิดบังจากสายตาประชาชน

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM)
กลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
กลุ่มดาวดิน
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)
กลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน (CCP)
กลุ่มลูกชาวบ้าน
กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์
กลุ่มเสรีนนทรี
ภาคีนักศึกษา นักกิจกรรม เพื่อสังคม

7 ธันวาคม 2558

ไม่มีความคิดเห็น :