วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ชมลีลา อดีตนายกยิ่งลักษณ์ตอบคำถามกองทัพสื่อมวลชนทั้งไทย-เทศ ก่อนแถลงปิดคดีถอดถอน

       
       


       นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนการชี้แจงปิดคดี ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ว่า มีความพร้อมในการแจงปิดคดี โดยจะสรุปรายละเอียดข้อมูลตั้งแต่ต้นให้ประชาชน และ สนช.ได้รับทราบ พร้อมระบุว่า ที่ไม่ได้มาในวันตอบคำถาม 35 ข้อ ยืนยันว่าไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น ซึ่งวันนี้ก็จะชี้แจงให้ที่ประชุมเข้าใจ เนื่องจากได้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้รู้รายละเอียด และข้อบังคับก็เปิดโอกาสให้  ขณะเดียวกันนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่า จะทำอย่างเต็มที่ ด้วยการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ฟังตัดสิน และหวังว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ตน

ไม่มีความคิดเห็น :