วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำหนดการ งานรำลึกพฤษภาประชาธิปไตย 17 พ.ค. 2558วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.00 น. –  16.00 น. ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา. (ตึกหลัง)

12.30 น. – 13.00 น.     –ลงทะเบียน แขกผู้ร่วมงาน

13.00 น. – 13.30 น.     – ประธานมูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย ผศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ กล่าวต้อนรับและ                                            เปิดงาน

13.30 น. – 15.30 น.     – สหปาฐกถารำลึกพฤษภา ประชาธิปไตย โดย
                                     -เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดและกทม
                                     -นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์
                                     -นายแพทย์เหวง  โตจิราการ
                                     -ครูประทีป   อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

15.30 น. -16.00 น.     – บทกวี ดนตรีเพื่อประชาธิปไตย

**หมายเหตุ** ได้ทำจม.ขอวางหรีดที่ประติมากรรมเหตุการณ์พฤษภา35 ระหว่างเวลา 16.00-17.30 น.   หน้าหอใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์ ส่งให้ อ.ปริญญา แล้ว / กรณีถูกห้ามใช้ที่อนุสาวรีย์ ปชต. และที่อื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น :