วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตเพื่อชาวเนปาล

       วันที่ 12 พ.ค. 2558 เวลา 16.00 น. วัดปากน้ำภาษีเจริญ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิต เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแห่งประชาชนชาวเนปาล โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน มีคณะสงฆ์จาก 2 นิกายในประเทศไทยร่วมสวดมนต์ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น 2 ซึ่งสาธุชนร่วมพิธีจำนวนมาก

       At 4:00 p.m. on Tuesday May 12th, 2015Watpaknam in Bhasicharoen District arranges the Ceremonies of Chanting the Buddha’s Mantra and Making Wishes for Nepalese’s peacefulness on the 2nd Floor of Maha Ratchamongkol Maha Cetiya, Watpaknam, Bhasicharoen District, Bangkok.

ไม่มีความคิดเห็น :